English information

Användarinloggning

Nominering av studentrepresentanter till UHR:s referensgrupp för projektet Goda exempel för att motverka diskriminering och öka tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning

onsdag, januari 23, 2019 - 23:45

SFS söker nu studentrepresentanter till Universitets- och högskolerådet UHR referensgrupp för projektet Goda exempel för att motverka diskriminering och öka tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning.

UHR har av regeringen fått i uppdrag att: ”sprida goda exempel på genomförda åtgärder för att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning och öka tillgängligheten för dessa inom universiteten och högskolorna.

Uppdraget 

Syftet med uppdraget att sprida goda exempel är att inspirera lärosätena till utveckling av befintlig verksamhet eller skapandet av ny verksamhet på ett adekvat sätt för att öka tillgängligheten i högskolorna och i studiesituation för studenter med funktionsnedsättning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 juni 2019.

I uppdraget ingår att delta i tre referensgruppsmöten under våren 2019 med start vecka 4. UHR står för eventuella resekostnader.

Mandatperiod 2019-01-10 till och med 2019-06-30.

För att ansöka så skickar du din ansökan till studrep@sfs.se senast den 23 januari 2019. Ansökan ska innehålla, se bifogad fil.