English information

Användarinloggning

Studentrepresentant till SFS Ladok3-projektet

onsdag, september 20, 2017 - 23:45

SFS har fått i uppdrag att nominera en studentrepresentant (fyllnadsval) till Ladok3-projektet.Uppdraget är att ta fram nästa generation studieadministrativt systemstöd för högskolor och universitet i Sverige.

Ett av målen med Ladok3-projektet är att inte bara genomföra en teknikförflyttning utan att skapa en framtidssäkrad lösning med användaren i fokus. Ladok3 ska bli kostnadseffektivt och upplevas modern.

Mandatperioden är 2016-07-01 till och med 2018-06-30.

Studentrepresentantens arbetsuppgifter kan innebära att ta emot utskickade dokument via e-post för att läsa igenom och återkomma med synpunkter på. Det kan även handla om att delta i en- eller tvådagars seminarier/Workshops. 2-3 gånger per år anordnas stormöten som pågår under en till två dagar.

Arbetsbelastningen ligger 1-2 dagar/månad men kan utökas vid behov om studenten så önskar.

Ladok betalar ett arvode samt full ersättning för resor och boende i samband med uppdraget(resor och boende bokas direkt via Ladok3-projektet).

För mer information om uppdraget se den bifogade filen.

Läs mer om uppdraget i den bifogade filen