English information

Användarinloggning

Studentrepresentanter till UKÄ examenstillståndsprövningar

söndag, april 19, 2020 - 23:45

SFS har fått i uppdrag av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att nominera studentrepresentanter att sitta med i bedömargrupper till examenstillståndsprövningar.

Information rörande b.la. uppdragets syfte, omfattning och arbetsinsats beskrivs mer i detalj i det bifogade dokumentet från UKÄ. Sammanfattningsvis gäller följande:

  • Uppdraget handlar om att sitta med i en bedömargrupp som prövar om ett eller fler lärosäten kan uppfylla kraven för att utfärda en viss examen med tillhörande utbildning. Arbetet sker under den tid enligt vad som anges i dokumentet från UKÄ enligt nedan.
  • Arbetsinsatsen omfattar följande per antal lärosäten som söker:

- läsa lärosätets ansökan,

- en mötesdag,

- en intervjudag,

- medverkan i att skriva bedömargruppens yttrande.

  • UKÄ står för eventuella mat- och resekostnader som kan tillkomma under uppdraget samt utdelar ett arvode.
  • Du som söker bör läsa eller precis avslutat (senaste halvåret) en utbildning som ger en examen inom samma eller ett av de angivna närliggande utbildningarna enligt nedan. Anges ingen närliggande utbildning krävs utbildning inom samma examen.

Uppdragen som UKÄ söker representanter till finns i den bifogade filen.

Det är meriterande att ha varit engagerad inom frågor som rör utbildningsmiljö, studentinflytande eller kvalitetssäkring av högre utbildning. Det är inte meriterande att komma från samma lärosäte som uppdraget omfattar. Medlemmar i SFS studentpool har företräde till samtliga uppdrag som omfattar examen på grund och avancerad nivå.

Skicka din ansökan till studrep@sfs.se senast 19 april 2020 (OBS Förlängd deadline från UKÄ till följd av Corona). Se bifogad fil.

Läs mer om uppdraget i den bifogade filen