English information

Användarinloggning

Utlysning uppföljning av examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön

fredag, april 10, 2020 - 23:45

SFS har fått i uppdrag av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att nominera studentrepresentanter att sitta med i referensgrupp för uppföljning av examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön att hantera inom ramen för den juridiska tillsynen. 

Universitetskanslersämbetet ska följa upp universitets och högskolors arbete med att utfärda nytt examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön. Uppföljningen ska göras i syfte att stärka lärosätenas arbete

Deltagandet i referensgruppen innebär resor till Stockholm för diskussionsmöten ca 3–4 för uppdraget och varje möte beräknas ta ungefär 2 timmar. Med anledning av coronaviruset är utgångspunkten för närvarande att mötena kommer att äga rum via länk. Utöver mötena rör det sig om att lämna återkoppling på dokumentutkast via mejl. UKÄ står för eventuella reskostnader.

Mandatperiod 2020-04-15 - 2021-03-31.

Ansökan

Du som ansöker behöver inte en nominering från en kår för att ansöka om detta uppdrag och kan komma från ett lärosäte vars kår inte är medlemskår i SFS.

Det är meriterande att ha varit engagerad inom frågor som rör utbildningsmiljö och studentinflytande.

Skicka din ansökan till studrep@sfs.se innan 10 april 2020 kl 23:45. Se bifogad fil.