English information

Användarinloggning

Trakasserier

Trakasserier är enligt lagstiftningen när en student blir kränkt. Trakasserier kan visa sig som bland annat som förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper. Det kan också handla om att någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller liknande. Trakasserier kan även innebära att bli ignorerad, utfryst eller att någon visslar, stirrar eller gör kränkande gester. Gemensamt för trakasserier är att de gör att studenten känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Det är den som blir utsatt för trakasserier som avgör vad som är kränkande. Samma beteende kan alltså uppfattas som trakasserier av en student medan en annan inte alls behöver bli illa berörd.

Om en person som representerar lärosätet utsätter någon för trakasserier räknas det som diskriminering enligt lagen. Det kan till exempel handla om en rektor, lärare, annan universitetspersonal eller högskoleledning. Då kan den som blir utsatt anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Diskrimineringsombudsmannen utreder trakasserierna och kan göra så att den som anmäler får ekonomisk ersättning eller annan kompensation från lärosätet.

Om en student utsätter en annan student för trakasserier räknas det inte som diskriminering enligt lagen. Däremot måste en utbildningsanordnare som fått reda på att det någon känner sig trakasserad utreda fallet och sätta stopp för trakasserierna. Det innebär att lärare eller annan personal på högskolan som får vetskap om misstänkta trakasserier måste informera högskolan. Lärosätet har också ett ansvar att arbeta förebyggande och se till att trakasserier inte förekommer.

Anmäl till diskrimineringsombudsmannen ifall du anser att lärosätet inte har utrett eller förhindrat att trakasserierna fortsätter. Då kan lärosätet bli skyldigt att betala ersättning för den som blivit utsatt för trakasserierna.