English information

Användarinloggning

Valda student-representanter

Nedan hittar du uppgifter om valda studentrepresentanter. Om du vill komma i kontakt med någon studentrepresentant går det bra att höra av dig till SFS kansli så hjälper vi dig. Om du är intresserad av att söka en vakant post enligt nedan går det bra att maila SFS presidium på presidiet@sfs.se med CV och personligt brev. 

UKÄ:s insynsråd

Karin Bohman 2019-07-01 till och med 2022-07-01

Anton Jägare 2019-07-01 till och med 2022-07-01

CSN:s insynsråd 

Anna Ruus 2019-01-01 till och med 2021-12-31.

Forum för internationalisering ( Vakant plats )

Linn Svärd 2017-06-01 till och med 2020-06-30.

Högskolans avskiljandenämnd (HAN)

Anton Jägare 2018-01-01 till och med 2020-12-31 & Leonard Ziegel 2018-01-01 till och med 2020-12-31.

Include (obs styrelseledamöter - ej studentrepresentanter) 

Anna Ruus & Marcus Romedahl 2020-01-01 till och med 2020-12-31.

Ladokkonsortiets styrelse 

Anders Lundgren 2018-07-01 till och med 2020-06-30 & Linn Svärd 2020-02-20 till och med 2020-06-30.

Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer ( Vakant plats) 


SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor

Elis Wibacke 2019-10-25 till och med 2019-12-31. 

SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor ( Vakant plats )

 

SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor

Tom Edoff 2019-08-01 till och med 2020-08-01.

SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor 

Linn Svärd 2018-05-07 till och med 2020-06-30.

SUHF:s Examensmål ( Vakant plats )

Jacob Adamowicz, tillsvidare.

SUHF:s expertgrupp för samverkan

Simon Edström, tillsvidare.

SUHF:s arbetsgrupp för lärosätenas arbete med Agenda 2030

Linn Svärd 2019-11-01 till och med 2020-12-31.

SUHF:s arbetsgrupp för lärosätenas arbete med kompetensförsörjning

Fredrik Hylerstedt 2019-11-01 till och med 2020-12-31.

SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildningen

Evelina Bergman Laurén 2019-11-01 till och med 2020-12-31.

SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogik

Simon Edström, tillsvidare.

UKÄ:s referensgrupp för det nationella kvalitetssäkringssystemet

Rebecka Linderholm, Simon Edström från 2019-01-01 till och med 2020-12-31. 

Tom Edoff, Simon Eriksson från 2019-08-08 till och med 2020-08-01.

SUNET:s kommitté 

Joakim Byvik &  Jacob Adamowicz, 2019-01-01 till och med 2020-12-31.

UHR:s styrelse

Daniel Lindblom & Matilda Strömberg 2019-01-01 till och med 2021-12-31.

UHR:s tillträdesråd ( Vakant plats )

Daniel Frisén 2018-07-01 till och med 2020-06-30.

UHR:s referensgrupp för distansutbildning ( Vakant plats )

2019-01-01 till och med 2020-12-31.

Överklagandenämnden för högskolan

Johan Wester 2018-01-01 till och med 2020-12-31.

Överklagandenämnden för studiestöd 

Sebastian Hasselström 2019-07-01 till och med 2022-06-30 & Matilda Strömberg, ersättare 2019-07-01 till och med 2022-06-30.

Skolverkets råd för de högskoleförberedande programmen 

Christoffer Qvist 2019-11-01 till och med 2021-12-31.