English information

Användarinloggning

Valda student-representanter

CSN:s insynsråd 

Anna Ruus 2019-01-01 till och med 2021-12-31.

Forum för internationalisering ( Vakant plats )

Linn Svärd 2017-06-01 till och med 2019-12-31.

Högskolans avskiljandenämnd (HAN)

Anton Jägare 2018-01-01 till och med 2020-12-31 & Leonard Ziegel 2018-01-01 till och med 2020-12-31.

Include (obs styrelseledamöter - ej studentrepresentanter)

Sofie Lindeberg & Olle Jilkén 2019-01-01 till och med 2020-12-31.

Ladokkonsortiets styrelse ( Vakant plats )

Anders Lundgren 2018-07-01 till och med 2020-06-30.

Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer ( Vakant plats) 

SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor ( Vakant plats )

SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor ( Vakant plats )

2018-01-30 till och med 2019-12-31.

SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor

Tom Edoff 2019-08-01 till och med 2020-08-01

SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor 

Linn Svärd 2018-05-07 till och med 2019-12-31.

SUHF:s Examensmål ( Vakant plats )

Jacob Adamowicz, tillsvidare.

SUHF:s expertgrupp för samverkan

Simon Edström, tillsvidare

SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogik

Simon Edström, tillsvidare

UKÄ:s referensgrupp för det nationella kvalitetssäkringssystemet

Simon Edström, Tom Edoff & Simon Eriksson från 2019-08-01 till och med 2020-08-01

SUNET:s kommitté 

Joakim Byvik &  Jacob Adamowicz, 2019-01-01 till och med 2020-12-31.

UHR:s styrelse

Daniel Lindblom & Matilda Strömberg 2019-01-01 till och med 2021-12-31.

UHR:s tillträdesråd ( Vakant plats )

Daniel Frisén 2018-07-01 till och med 2020-06-30.

UHR:s referensgrupp för distansutbildning

Micaela Janatuinen 2019-01-01 till och med 2020-12-31.

UHR:s referensgrupp för UHR:s referensgrupp för projektet Goda exempel för att motverka diskriminering och öka tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning

Linnea Brisling & Malin Dahlström 2019-01-10 till och med 2019-06-30.

Överklagandenämnden för högskolan

Johan Wester 2018-01-01 till och med 2020-12-31.

Överklagandenämnden för studiestöd

Tom Edoff, Sebastian Hasselström och Charlotta Tjärdahl 2016-07-01 till och med 2019-06-30.

Skolverkets råd för de högskoleförberedande programmen ( Vakant plats )

2019-01-01 till och med 2021-12-31.