English information

Användarinloggning

Valda student-representanter

CSN:s insynsråd
Alina Semiletova (Stockholms universitets studentkår) 2016-01-01 till och med 2018-12-31.
Tidiga
re:Elma Durakovic & Magnus Heimdahl 2013-01-01 till och med 2015-12-31.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
Agnes Fockström Haubitz, Uma Thongkaew, Isak Tellström & Gabriella Gecer Danho 2016-01-01 till och med 2018-12-31.
Tidigare: Agnes Fockström Haubitz, Jim Sörberg, Mia Staake & Beata Sjöstedt 2013-01-01 till och med 2015-12-31.

Forum för internationalisering (en plats vakant)
Linn Svärd (Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola) 2017-06-01 till och med 2018-12-31.
Tidigare: Patrik Henriksson (Linnéstudenterna 2016-01-11 till och med 2017-12-31 & Åsa Hansson (Göta studentkår) från och med 2015-01-01 till och med 2016-12-31 & Samantha Hyler 2014-01-01 till och med 2015-12-31.

Hanaholmens högskoleprojekt (avvaktar om svar om projektet ska fortsätta)
Tidigare: Daniel Svedbjörk (Linnéstudenterna) 2016-01-01 till och med 2016-12-31 (förlängning) & Kajsa Sköld (Studentkåren vid Högskolan Väst). 

Högskolans avskiljandenämnd (HAN)

Anton Jägare 2018-01-01 till och med 2020-12-31 & Leonard Ziegel 2018-01-01 till och med 2020-12-31.

Tidigare: Micaela Kedhammar (Stockholms universitets studentkår) & Caisa Lycken (Uppsala studentkår) 2015-01-01 till och med 2017-12-31. 

Include (obs styrelseledamöter - ej studentrepresentanter)
Jacob Adamowicz (SFS) tillsvidare.

Ladokkonsortiets styrelse (en plats vakant)
Anders Lundgren (Studentkåren i Östersund) 2018-07-01 till och med 2020-06-30.

Tidigare: David Blomgren (StuFF) & Anders Lundgren (Studentkåren i Östersund) 2016-07-01 till och med 2018-06-30.

Regeringens kommitté för utredning om ökad internationalisering av universitet och högskolor

Patrik Henriksson (Linnéstudenterna) 2017-02-01 till och med 2018-10-31.

Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer
Johan Alvfors (SFS) & Johan Wester (StuFF) 2016 till och med 2019.

SUHF:s arbetsgrupp om lärarutbildning
Elisabet Lövkvist 2018-06-04 till och med 2018-12-31.

Tidigare: Elin Hylander.

SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor

Ahmed Cherif 2018-01-11 till och med 2018-12-31.

SUHF:s expertgrupp för samverkan
Jacob Adamowicz 2017-06-01 till och med 2018-12-31.

SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor
Elisabet Lövkvist 2018-01-30 till och med 2019-12-31.
Tidigare: Amanda Söderberg ( Dalarnas studentkår) 201-01-01 till och med 2017-12-31& Daniel Brandt (Göta studentkår) 2014-01-01 till och med 2015-12-31. 

SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor
Charlotta Tjärdahl (SFS) tillsvidare & Simon Edström 2018-01-01 till och med 2019-12-31.

SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor 

Linn Svärd (Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola) 2018-05-07 till och med 2018-12-31.

Jacob Adamowicz SFS tillsvidare.

Tidigare:Caroline Sundberg (SFS) 2015-09-01 till och med 2017-12-31.

SUNET:s kommitté
David Höjenberg (Uppsala studentkår) 2016-01-01 till och med 2018-12-31 & Fanny Lyrfors (Örebro studentkår) 2016-01-01 till och med 2018-12-31.  

UHR:s projektgrupp inom ramen för Bolognaprocessen
Patrik Henriksson (Linnéstudenterna) 2016-06-01 till och med 2018-05-31& Linn Svärd (Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola) 2017-09-14 till och med 2018-05-31.

UHR:s styrelse
Jacob Adamowicz (SFS) & Martina Johansson (StuFF) 2016-01-01 till och med 2018-12-31.
Tidigare: Erik Pedersen (SFS) & Nadia Moberg (Örebro studentkår) till och med 2016-12-31.

UHR:s tillträdesråd (en plats vakant)
Daniel Frisén ( Karlstad studentkår) 2018-07-01 till och med 2020-06-30.

Tidigare:Arvid Hanell & Amanda Söderberg 2016-05-01 till och med 2018-04-30.
Lukas Löfling (Uppsala studentkår) & Andreas Åström (Stockholms universitets studentkår) 2014-04-16 till och med 2016-04-31.

UKÄ:s insynsråd
Johan Alvfors (SFS) & Karin Boson (Uppsala studentkår) till och med 2018-12-31.

UKÄ:s referensgrupp för nationellt kvalitetssäkringssystem
Charlotta Tjärdahl (SFS) tillsvidare. Dan Li & Simon Edström 2017-02-01 till och med 2018-12-31. 

UHR:s referensgrupp för Studera.nu (avvaktar om svar om referensgruppen ska fortsätta)
Tidigare. Ehsan Yasari (Chalmers studentkår) 2016-01-01 till och med 2017-08-31. 

Överklagandenämnden för högskolan
Johan Wester 2018-01-01 till och med 2020-12-31.

Malin Henriksson 2014-01-01 till och med 2017-12-31 (förlängning).
Tidigare: Sixitio Rios. 

Överklagandenämnden för studiestöd
Tom Edoff, Sebastian Hasselström och Charlotta Tjärdahl 2016-07-01 till och med 2019-06-30.
Tidigare: Johan Borre (Örebro studentkår) & Pontus Paananen Andersson (Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet) 2013-07-01 till och med 2016-06-30. 
Natalia Glowniak (Uppsala studentkår).

UKÄ:s granskning av lärsosätenas kvalitetssäkringsarbete

Linn Svärd 2018-01-01 till och med 2019-03-01.

UKÄ:s utvärdering av förskollärar- och grundlärarutbildning

Karin Bohman 2018-01-01 till och med 2019-03-01.

UHR:s utvärdering av erasmus+

Mikaela Åhlén & Oskar Johansson 2018-03-20 till och med 2018-06-30.
UHR:s referensgrupp i uppdraget om sexuella trakasserier
Jacob Adamowicz 2018-02-01 till och med 2018-12-31