English information

Användarinloggning

Vem kan få stöd?

Studenter med funktionsnedsättning som upplever hinder i studiesituationen eller i studiemiljön kan få pedagogiskt stöd. För att få stöd ska funktionsnedsättning vara varaktigt. Det behöver inte vara en bestående funktionsnedsättning, men det går inte att få stöd för tillfälliga och snart övergående skador eller tillstånd.

För att få stöd behöver studenten oftast kunna visa upp ett intyg eller genomgå en utredning för att styrka behovet av stöd. Det kan alltså behövas göras en utredning under pågående utbildning. Det gör att stödet ibland dröjer för studenten. Samtidigt är det oftast bra att ha gjort en utredning eftersom studenten då får veta mer om sina behov.