English information

Användarinloggning

Studenternas dag

Studenternas dag

Årets tema för Studenternas dag är tillgänglighet och går under parollen "Gör högskolan tillgänglig för alla!". Vill ni uppmärksamma temat för Studenternas dag med en facebookbanner, banner på er webb eller en bild på Instagram så finns det att ladda ned här på sfs.se under pressmaterial och sedan överst under SFS-logotyp.

Den 2:a april uppmärksammar SFS och medlemskårerna temat för Studenternas runt om i landet. Följ vad som händer under dagen på Instagram och Twitter och tagga dina egna bilder med #SFSkar.

Antalet studenter med någon form av funktionsnedsättning ökar stadigt. Trots det är det fortfarande färre personer med funktionsnedsättningar som väljer att studera vidare, jämfört med befolkningen i övrigt.

Otillgänglighet yttrar sig genom att lokaler inte är anpassade efter personer som använder rullstol, att lärare saknar kunskap om läs- och skrivsvårigheter eller att kursplaner bara tillåter vissa examinationsformer.
Fördomar och okunskap kAffisch tillgängligt språkring funktionsnedsättningar leder alldeles för ofta till att studenters kompetens och intellektuella kapacitet ifrågasätts helt utan grund. Det är både kränkande och kan vara diskriminering, vilket är olagligt.

SFS driver sedan två år tillbaka en satsning på tillgänglighet som går under namnet Så funkar det. Läs mer om Så funkar det här. På bilden syns affischen som Så funkar det delar ut under utbildningen i tillgänglig kommunikation som de håller runt om i Sverige just nu.