English information

Användarinloggning

SFSFUM 2020

SFSFUM 2020

SFS fullmäktige (SFSFUM) är organisationens högsta beslutande organ. Här fattas beslut om hur organisationen ska se ut och arbeta, vilka mål SFS ska jobba för och hur studenters rättigheter bäst värnas. 

DATUM

Nästa SFSFUM kommer vara 17-19e april 2020 i Halmstad. Här hittar du en fullständig tidsplan över arbetet inför SFSFUM 2020. 

BERÄTTELSER

Årsredovisning 2018-2019
Verksamhetsberättelse 2018-2019

NOMINERING

Just nu tar valberedningen emot nomineringar till förtroendeuppdragen som kommer beslutas på SFSFUM 2020. Sista datum för att anmäla är den 12 februari 23:59. Följande uppdrag går att nominera kandidater till: 

  • SFS presidium
  • Ledamöter i SFS styrelse
  • SFS verksamhetsrevisorer
  • Ledamöter i SFS valberedning

Klicka här för nomineringsanmodan på svenskaClick here for the invitation to nominate in english . Båda dokumenten innehåller fullständig information inklusive beskrivning av uppdragen, kravprofil samt hur nomineringsprocessen går till.

VOTEIT

På SFSFUM används VoteIT som röstningsverktyg. Som tidigare deltagare på SFSFUM kan du se vilka motioner som lagts och vilka som funnit stöd. 
Klicka här för att komma direkt till SFSFUM på VoteIT

Kontaktperson

Matilda Strömberg
Ordförande
Tel: 070 545 70 45
Skicka e-post